Олександр Ткачук: вигода від співпраці Deutsche Bahn і Укрзалізниці залежатиме від поставлених завдань
Новини, Думка

Олександр Ткачук: Функціонал НКРТ має бути максимально обмеженим

Олександр Ткачук: вигода від співпраці Deutsche Bahn і Укрзалізниці залежатиме від поставлених завдань

 Олександр Ткачук
підприємець, критик залізничних ринків

Регулювання потребує виваженого підходу та має вирішувати якусь конкретну проблему ринку. В основному проблеми лежать у площині ціноутворення монополій, арбітражу порушених прав та інтересів споживачів або учасників ринку та заходів безпеки під час провадження певних видів діяльності. З огляду на таку логіку, фінансування регуляторів здійснюється або коштом державного бюджету, або коштом учасників ринку у вигляді відсотків від прибутку монополіста, плати за арбітражні процедури або видачу ліцензій на провадження певних видів діяльності тощо. Було б логічно, щоб регуляцію фінансували коштом тієї сторони, якій така регуляція найбільш необхідна.

НКРТ та її функції

На практиці провідні країни намагаються уникати регуляції, оскільки втручання в ринок може завдати більше шкоди, ніж принести вигоди. Тому функціонал регулятора має бути максимально обмеженим до рівня вкрай необхідного, щоб вирішити конкретну проблему учасників чи споживачів ринку. Оскільки наявні законопроєкти про НКРТ несуть в собі ідею зміни системи ціноутворення державних монополій, то функціонал має стосуватися тільки питань встановлення ціни на послуги державного монополіста.

Економічні функції регулятора в основному стосуються: встановлення рівня або/та структури тарифів, доступ до звітності монополіста та її аудит, моніторинг витрат на регульовану діяльність, створення умов для розвитку конкуренції в галузі (до речі, ця функція суперечить функціоналу органів виконавчої влади України). Інших функцій не може бути, крім тих, які забезпечують арбітраж або підтримання стандартів безпеки в галузі.

Однією з основних проблем запропонованих законопроєктів є спроба введення в українське законодавство нової термінології, яка має впроваджуватися саме відповідними галузевими законами, у які буде закладатись ідея та логіка нових правил функціонування транспортної галузі. Закон про регуляцію ринків має оперувати термінологією ринку, інакше не уникнути довгих спорів щодо тлумачення понять та правовідносин. Знову наголошу, що під гаслами «справедливості» та «розвитку національної економіки» пропонується черговий концепт, який не відповідає інтересам ринку. Сьогодні ринку більше потрібні дерегуляція і в багатьох випадках «дозвіл» робити те, що не заборонено Конституцією.

Чого варто очікувати після створення НКРТ

Створення НКРТ, відповідно до запропонованих законопроєктів, призведе до подорожчання для кінцевого споживача послуг перевезення. Рівень такого подорожчання буде залежати від джерела фінансування регулятора, компетенції членів комісії, а також від бізнесового й політичного впливу на діяльність комісії. Проєкти не містять положень щодо незалежності регулятора від політичного впливу.

На просторі УМВС (Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення. – ред.)  відповідними державами здійснюється регулювання у сферах ціноутворення та безпеки. Зазвичай це у функціоналі відповідних міністерств (крім держав-учасниць ЄС). У РФ ціноутворення природних монополій контролюється Федеральною антимонопольною службою. Проте регулювання має сприяти конкуренції та захисту споживачів, але на просторі УМВС існує тільки конкурентний ринок оперування вагонами, де не здійснювалася регуляція!