Думка, Новини

Олексій Шахов: Легітимність договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом під великим питанням

Олексій Шахов
експерт з логістики

За останні роки АТ «Укрзалізниця» багата на нововведення та нові правила роботи в перевезенні вантажів залізничним транспортом. Законність таких «нововведень» та «правил роботи» під великим питанням.

Деякі «правила роботи» вже визнані незаконними та відмінені. Найбільш суттєву роботу в наведенні порядку в договірній роботі між АТ «Укрзалізниця» та користувачами послуг перевезення вантажів виконав Антимонопольний комітет України (АМКУ), детальніше ТУТ.

Чому ж АТ «Укрзалізниця» отримує штрафи та обов’язкові рекомендації для виконання від АМКУ? Чому порушень при організації перевезення вантажів в АТ «Укрзалізниця» на сьогодні в рази більше, ніж, наприклад, 10 років тому? Чому умови договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом напряму суперечать чинному законодавству?

Основний закон для залізниці – це Закон України Про залізничний транспорт. Цей закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади діяльності залізничного транспорту загального користування, його роль в економіці і соціальній сфері України, регламентує його відносини з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими видами транспорту, пасажирами, відправниками та одержувачами вантажів, багажу, вантажобагажу і пошти з урахуванням специфіки функціонування цього виду транспорту як єдиного виробничо-технологічного комплексу.

Цей закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади діяльності залізничного транспорту загального користування, його роль в економіці і соціальній сфері України, регламентує його відносини з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими видами транспорту, пасажирами, відправниками та одержувачами вантажів, багажу, вантажобагажу і пошти з урахуванням специфіки функціонування цього виду транспорту як єдиного виробничо-технологічного комплексу.

Стаття 3. Законодавство про залізничний транспорт

«Законодавство про залізничний транспорт загального користування складається із законів України “Про транспорт”, «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”, цього Закону, Статуту залізниць України, який затверджується Кабінетом Міністрів України, та інших актів законодавства України.

Нормативно-правові акти, що визначають порядок і умови перевезень, користування засобами залізничного транспорту загального користування, безпеки руху, охорони праці, забезпечення громадського порядку, перетину залізничних колій іншими видами транспорту і комунікаціями, пожежної безпеки, санітарні норми та правила на залізничному транспорті України, є обов’язковими для всіх юридичних і фізичних осіб на території України.»

Згідно Статуту залізниць України, Розділ III. Планування та організація перевезення вантажів

«Стаття 17. Перевезення вантажів залізничним транспортом організовуються на договірних засадах. Форма договору про організацію перевезень вантажів встановлюється Правилами. Для забезпечення виконання договірних зобов’язань здійснюється місячне планування перевезень.
Умови та порядок організації перевезення в усіх видах сполучення визначаються Правилами.
Порядок розроблення, термін подання заявок, затвердження планів та облік виконання перевезень вантажів встановлюються Правилами, а військових перевезень – спеціальними інструкціями

Щоб зрозуміти, якими саме «Правилами», дивимося статтю 5. Статуту залізниць України.

«5. На підставі цього Статуту Мінтранс затверджує:

а) Правила перевезення вантажів (далі – Правила);

б) Технічні умови навантаження і кріплення вантажів;

в) Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та
пошти залізничним транспортом України (далі – Правила перевезень
пасажирів);

г) інші нормативні документи.

Нормативні документи, що визначають порядок і умови перевезень, користування засобами залізничного транспорту, безпеки руху, охорони праці, громадського порядку, перетину залізничних колій іншими видами транспорту і комунікаціями, пожежної безпеки, санітарні норми та правила на залізничному транспорті, є обов’язковими для всіх юридичних і фізичних осіб на території України.»

Тобто «Правила» – це «Правила перевезення вантажів». Вивчаємо всі пункти Правил перевезень вантажів і в розділі «Правила планування перевезень вантажів», і в статті 1.3.

«У разі систематичного здійснення перевезень вантажів між залізницею та відправником укладається договір про організацію перевезень вантажів (далі – договір) за формою, наведеною у додатку 1 до Правил розрахунків за перевезення вантажів, затверджених наказом Мінтрансу від 21.11.2000 N 644 (z0864-00) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 864/5085.»

В Правилах розрахунків за перевезення вантажів (ст. 62 Статуту) в розділі 2.3.

«Розрахунки за перевезення вантажу та вантажобагажу між залізницею і платником (відправником, одержувачем, експедитором) здійснюються на підставі договору (додаток 1), згідно з яким залізниця відкриває особовий рахунок кожному платнику (відправнику, одержувачу, експедитору) з присвоєнням коду платника.»

В Додатку 1 до пункту 2.3 Правил розрахунків за перевезення вантажів знаходиться форма договору про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги.

Тобто, якщо подивитися на чинне законодавство, яке регламентує діяльність залізничного транспорту, формат договору на організацію перевезення вантажів має бути встановленої форми. Форма договору затверджується Міністерством інфраструктури України та реєструється в Міністерстві юстиції України.

Діючий на сьогодні Договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом, його легітимність, під великим питанням. Формат договору суперечить чинному законодавству, форма договору не погоджена в Міністерстві інфраструктури України та не зареєстрована в Міністерстві юстиції України.

Історія даного порушення починається з дослідної експлуатації Єдиного Договору. Інформація від 28.07.2017 року. Забувши, що Єдиний Договір це експеримент, 05.02.2018 року Укрзалізниця починає договірну кампанію за формою договору власної версії.

Порушення чинного законодавства продовжується і сьогодні. Після вище викладеної інформації залишаються тільки питання.