Новини, Думка

Віктор Довгань: Європейські рекомендації для нового керівництва Укрзалізниці

 Віктор Довгань
заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції (2016 – 2019 рр.)

Ухвалення закону про реформування залізничного транспорту є важливим для майбутнього галузі залізничного транспорту в Україні та однією з умов виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Експерти у звіті з проєкту технічної допомоги ЄС “Підтримка органів влади України в розробці Національної транспортної моделі та майстер-плану” зазначили, що реформа передбачає такі основні зміни:

 •  розмежування діяльності з управління інфраструктурою залізничного транспорту й виконання залізничних перевезень;
 • створення нових органів для регулювання сфери залізничного транспорту (національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері транспорту);
 • відкриття ринку залізничних перевезень із забезпеченням конкуренції, недискримінаційної плати за доступ до інфраструктури залізничного транспорту та значні покращення у сфері управління безпекою.

Аналіз проблемних питань галузі залізничного транспорту

Усунення обмежень швидкості на основних коридорах шляхом нагального залучення короткострокових інвестицій, які значно підвищать ефективність перевезень паралельно з плануванням та впровадженням основних інвестицій.

Розвиток коридорів TEN-T як пріоритет шляхом забезпечення якості залізничної інфраструктури, мінімальних рівнів швидкості руху поїздів і відповідної експлуатаційної сумісності завдяки залученню інвестицій у системи сигналізації, процедури безпеки, реабілітацію залізничних станцій та інфраструктури залізничного транспорту, включаючи операційні та конкурентні рішення щодо переходу із залізничної колії завширшки 1520 мм на колію завширшки 1435 мм. Ці коридори будуть основними векторами торгівлі в Україні та сприятимуть економічному розвитку.

Аналіз показав сильні та слабкі сторони Укрзалізниці

Сильні сторони:

 • АТ «Укрзалізниця»  забезпечує 65% вантажообігу та 35% пасажирообігу країни.
 • Залізнична мережа України є однією з найбільших проти мережам країн-членів ЄС.
 • Через територію України проходить кілька міжнародних транспортних коридорів (TEN-T).
 • Розвинена мережа залізничних колій, яка охоплює всю країну.
 • Впровадження комплексного обслуговування клієнтів вантажних перевезень за принципом «єдиного вікна».
 • Впровадження пасажирських перевезень швидкісними поїздами, які забезпечують стандарти аналогічні європейським  за рівнем комфорту та швидкості.
 • Давні традиції культури та освіти в галузі залізничного транспорту.
 • Уже розроблений стратегічний план розвитку.
 • Власні потужності для виробництва, ремонту та модернізації рухомого складу.
 • Структура промисловості, залежна від використання залізничного транспорту.

Слабкі сторони:

 • Високий рівень зношеності основних фондів та недостатній рівень інвестицій у минулому.
 • Значне боргове навантаження.
 • Відсутність достатньої кількості коштів. Відсутність можливості залучення приватних інвестицій через законодавчі обмеження.
 • Неефективний механізм тарифоутворення в умовах високої інфляції та знецінення національної валюти.
 • Неможливість виходу на нові ринки та залучення додаткових обсягів перевезення, зокрема транзитних вантажів, контейнерних, мультимодальних перевезень.
 • Відтік персоналу. Значна кількість адміністративного та іншого персоналу. Недостатність висококваліфікованих кадрів як через незадовільний рівень оплати, так і через незадовільний стан освіти та професійної підготовки персоналу.
 • Внутрішній опір з реалізації ефективних політик та проведення структурних реформ.
 • Відсутність структурних змін та недостатнє пристосування до умов ринку в минулому. Сучасні методи управління досі не впроваджені, не призначені функціональні підрозділи для кожного виду діяльності, недостатній розвиток додаткових послуг і діяльності на міжнародному ринку.

 Запропоновані операційні цілі для Національної транспортної моделі та майстер-плану для залізничного транспорту:

 • Успішне впровадження реформи залізничного транспорту, включаючи розподіл функцій управління інфраструктурою та здійснення залізничних перевезень шляхом схвалення закону про реформування залізничного транспорту та подальшого впровадження змін. Нова нормативно-правова база є важливою для модернізації галузі.
 • Забезпечення фінансової ефективності діяльності з обслуговування інфраструктури. Впровадження плати за доступ до колій і оптимізація залізничної мережі сприятимуть досягненню цієї цілі.
 • Усунення наявних і майбутніх вузьких місць у залізничній мережі. Пропускна спроможність багатьох ділянок використовується неповністю, але водночас на окремих ділянках ліній існують вузькі місця.
 • Усунення обмежень швидкості на основних коридорах шляхом нагального залучення короткострокових інвестицій, які значно підвищать ефективність перевезень паралельно з плануванням та впровадженням основних інвестицій.
 • Розвиток коридорів TEN-T як пріоритет через забезпечення якості залізничної інфраструктури, мінімальних рівнів швидкості руху поїздів і відповідної експлуатаційної сумісності завдяки залученню інвестицій у системи сигналізації, процедури безпеки, реабілітації залізничних станцій та інфраструктури залізничного транспорту, включаючи операційні та конкурентні рішення щодо переходу із залізничної колії завширшки 1520 мм на колію завширшки 1435 мм. Ці коридори будуть основними векторами торгівлі в Україні та сприятимуть економічному розвитку. Розвиток коридорів здійснюється за фінансової підтримки Європи (ЄІБ).
 • Оптимізація залізничної мережі. Щільність розташування залізничних станцій в Україні дуже висока, порівнюючи з країнами ЄС. Це передусім пов’язано з історичною організацією залізничних шляхів у СРСР, коли забезпечувалася висока щільність розташування станцій із незначною відстанню між ними. Також спостерігається наявність значної кількості неактивних залізничних ліній, звичайних і обгонних колій. Потрібно провести відповідний аналіз для забезпечення оптимізації мережі й зменшення пов’язаних витрат без значного впливу на доходи.
 • Покращення системи обслуговування залізничної інфраструктури та управління нею через впровадження відповідного попереджувального обслуговування залізничних колій, яке буде забезпечуватися коштом чітко виділених стабільних фінансових ресурсів.
 • Зменшення витрат на енергоресурси та вуглецевого сліду завдяки електрифікації. Наразі половину мережі обслуговують тепловози. Повна електрифікація основних залізничних коридорів (і перехід на змінний струм) дозволить переорієнтувати більшу частину вантажних і міжміських перевезень на електровози. Це сприятиме зниженню витрат на енергоресурси та зменшенню негативного впливу перевезень на довкілля. Також повинні зменшитися витрати на обслуговування.
 • Розвиток залізничних станцій і збільшення їхньої доступності із забезпеченням сучасних систем інформування пасажирів і їхнього пристосування для осіб з обмеженою мобільністю.
 • Оновлення та модернізація рухомого складу, що використовується для пасажирських і вантажних перевезень з метою підвищення безпеки та комфортності послуг з перевезення пасажирів, підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту в майбутньому та зменшення витрат на обслуговування рухомого складу.
 • Модернізація управління залізничними перевезеннями: експлуатацією, регулюванням, зміною графіків руху поїздів завдяки інвестиціям у впровадження відповідних ІТ-систем і впровадження нових процедур регулювання руху поїздів.
 • Посилення комерційної діяльності й збільшення доходів у галузі пасажирських перевезень залізничним транспортом завдяки розвитку управління доходами та клієнтоорієнтованої маркетингової стратегії.
 • Розвиток послуг міжнародних перевезень пасажирів і вантажів залізничним транспортом завдяки коридорам TEN-T. Зокрема, швидкісне залізничне сполучення зі столицями сусідніх країн або іншими великим містами може мати попит серед пасажирів, про що свідчить досвід інших країн регіону.
 • Впровадження та розвиток договорів про організацію суспільно важливих послуг перевезень пасажирів залізничним транспортом, які створять відповідну базу для виконання послуг пасажирських перевезень на лініях з обсягами перевезень, недостатніми для покриття витрат. Виплати компенсацій і прозора методологія їхнього визначення сприятимуть фінансовій стабільності галузі.