Аналіз положень нового договору про надання послуг з організації перевезення вантажів (01.04.2020 р.)
Статті

Аналіз положень нового договору про надання послуг з організації перевезення вантажів (01.04.2020 р.)

Від 01.04.2020 вступає в силу новий договір про надання послуг з організації перевезень вантажів залізничним транспортом (далі – Договір).

Пунктом 1.5. встановлюється новий вид Договору: договір є публічним договором, за яким Перевізник взяв на себе обов’язок надавати послуги з перевезення залізничним транспортом загального користування кожному, хто до нього звертається. Умови публічного договору встановлюються однакові для всіх замовників, крім тих, кому за законом надано відповідні пільги.

Відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України  Публічним є договір, у якому одна сторона – підприємець – взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв’язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). 

Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

Підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом.

Підприємець не має права відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг).

У разі необґрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він має відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.

Умови публічного договору, які суперечать частині другій цієї статті та правилам, обов’язковим для сторін при укладенні й виконанні публічного договору, є нікчемними.

Договір, з урахуванням змін до нього, оприлюднюється Перевізником як публічна пропозиція для укладення на веб-сайті http://uz-cargo.com/, з накладенням кваліфікованого електронного підпису (далі – КЕП). 

Договір укладається шляхом надання Перевізником пропозиції укласти Договір (оферти) і прийняття в цілому пропозиції (акцепту) другою стороною. Приймаючи пропозицію укласти Договір друга сторона засвідчує, що ознайомилася та згодна з усіма умовами Договору.

Умови Договору, що потребують визначення окремих параметрів їхнього надання (окрему станцію надання послуг тощо) набувають сили й застосовуються у відносинах Сторін шляхом надання Перевізником пропозиції укласти такі додаткові умови до Договору (оферти), прийняття пропозиції (акцепту) Замовником та підтвердження її прийняття Перевізником з підтвердженням таких умов надання послуг. Приймаючи пропозицію отримання послуг на умовах, що потребують визначення окремих параметрів їхнього надання, Замовник засвідчує, що ознайомився та згоден з такими умовами.

Перевізник, за результатом розгляду заяви (акцепту), направляє другій стороні у власній інформаційній системі повідомлення з накладенням КЕП:

 • або про мотивоване повернення без розгляду заяви (акцепту) із зазначенням причин для такого повернення;
 • або про дату укладення договору, присвоєння Замовнику коду Замовника як платника, коду вантажовідправника / вантажоодержувача. Код платника є номером Договору із Замовником.

До отримання повідомлення про укладення Договору, друга сторона має право відкликати свою заяву (акцепт) про прийняття пропозиції укласти Договір.

Договір є укладеним з дня надання Замовнику Перевізником повідомлення про укладення.

На відміну від минулої версії Договору Перевізник у предметі Договору розширює свої функції, а саме: організація та здійснення перевезення вантажів, надання вантажного вагона для перевезення, інших послуг, пов’язаних з організацією перевезення вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях (експорт, імпорт) у власних вагонах Перевізника, вагонах залізниць інших держав та/або вагонах Замовника, пов’язаних з цим супутніх послуг (далі – послуги) і проведення розрахунків за ці послуги.

Новелою договору є чітке визначення поняття “маршрутна відправка” – партія вантажу за однією накладною, яка відповідає ваговій нормі та/або кількості вагонів у поїзді, що встановлені Перевізником. Проте, п. 2.1.13. зобов’язує Замовника допускати оформлення перевезення одним перевізним документом на маршрут або групу порожніх власних вагонів Перевізника, Замовника та залізниць інших держав.

Відповідно до цього положення, тепер клієнти АТ «Укрзалізниці» мають можливість формувати маршрутні відправки  власними вагонами Перевізника і власними вагонами Замовника в складі одного поїзда. 

Перевізником надається визначення та розділення понять первинних та розрахункових документів.

Первинні документи – документи, які містять відомості про господарську операцію та підтверджують її здійснення, зокрема: перевізні документи, зведена відомість, накопичувальна картка, відомість плати за користування вагонами та контейнерами, за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу та інші.

Розрахункові документи – документи, що відображають розрахунки між Сторонами та формуються на підставі первинних документів.

Пунктом 2.1.7. Перевізник поклав на клієнта обов’язок відшкодовувати всі витрати, пов’язані із затримками вагонів, контейнерів і вантажів з причин, що не залежать від Перевізника. 

Вважаючи, що зазвичай велика кількість вагонів, що затримується, формується на підходах до портів, залізниця самоусувається у відносинах між клієнтами та портами.

Також серед причин, що  покладають вину на Замовника уточнено «недотримання технічних умов розміщення та кріплення вантажів». 

Пунктом 2.1.9. Перевізник поклав на Замовника обов’язок підписувати не пізніше наступного календарного дня від дня надання послуг накопичувальні картки зборів за роботи (послуги) та штрафів, пов’язаних з перевезенням вантажів (вантажобагажу) форми ФДУ-92, відомості плати за користування вагонами форми ГУ-46, відомості плати за користування контейнерами форми ГУ-46к, відомості плати за подавання, забирання вагонів та маневрову роботу форми ГУ-46а. А у разі оформлення вказаних вище документів у паперовій формі на вимогу Замовника – підписувати та надавати Перевізнику не пізніше одного календарного дня від такої його вимоги.

Наявність підписаної зведеної відомості не позбавляє Перевізника права здійснити донарахування неврахованої плати за надані послуги за минулі періоди за наявності для цього достатніх підстав.

   Пунктом 2.1.16.  уточнюється, що якщо подання Замовнику на його замовлення порожніх вагонів затримується з його вини, з нього стягується плата за користування власними вагонами Перевізника за весь час затримки вагонів на станції призначення. Якщо Замовник заявить про відмову від цих вагонів, плата за час затримки нараховується до моменту одержання відмови. У разі відмови від вагонів Перевізника, плата за пробіг вагонів не нараховується, якщо виключається можливість використання Замовником вагонів під перевезення вантажу внаслідок їхньої технічної та комерційної непридатності, що підтверджується відповідним документом (акт форми ГУ-23, ВУ-23).

Пунктом 2.1.19.4.  встановлюється такий порядок  передачі порожніх власних вагонів Перевізника в країни СНД, Балтії та Грузії для навантаження Замовник направляє Перевізнику заявки, у яких вказується кількість та рід рухомого складу, отримувач вагонів, станція навантаження, прикордонний перехід, платник.

Подача вагонів здійснюється з оплатою коштом Замовника:

1) провізних платежів, що відображені в перевізному документі на подачу порожнього вагона під навантаження; 

2) плати за використання власного вагона Перевізника за межами України;

3) плати за Додатком 1-1 до Договору «надання власних вагонів Перевізника під навантаження на території інших держав».

Подача вагонів здійснюється з вихідних прикордонних передавальних станцій України.

У разі проведення ремонту за межами України, Замовник зобов’язаний невідкладно організувати та повернути вагон в країну-власницю, зокрема здійснити оформлення необхідних документів для повернення таких вагонів, після проведення таких ремонтів.

Пункт 2.1.20. встановлює компенсацію Перевізнику витрат, пов’язаних з подачею (окремо за відстань подачі) і забиранням (окремо за відстань забирання у зворотному напрямку) вагонів та контейнерів для навантаження або вивантаження на визначені Перевізником як малодіяльні вантажні станції, які включені до Довідника станцій з незначним обсягом роботи (надалі – малодіяльна вантажна станція). Оплата здійснюється за найкоротшу відстань до найближчої сусідньої станції, відкритої для вантажних операцій, визначеної Перевізником згідно з Тарифним керівництвом № 4, про що сповіщається Замовник.

Замовлення послуг по малодіяльній вантажній станції Замовником вважається його згодою на отримання послуг на умовах, встановлених Перевізником для таких послуг в порядку визначеному в п. 1.8. Договору.

Плата за послугу «Подача й забирання вагонів та контейнерів для навантаження або вивантаження на малодіяльні вантажні станції, для виконання комерційних операцій, а також роботи, пов’язані з прийманням, видачею, навантаженням і вивантаженням» не нараховується та не сплачується в разі:

 • подачі та/або забирання вагонів маршрутами на/з малодіяльну(ої) вантажну(ої) станцію(ї);
 • вилучення Перевізником погодженої Сторонами малодіяльної вантажної станції з Довідника станцій з незначним обсягом роботи.

Якщо станція, що була вперше внесена до Довідника станцій з незначним обсягом роботи, за квартальним результатом діяльності наступного кварталу перевищила визначені Перевізником критерії включення станцій до малодіяльних вантажних станцій, Перевізник здійснює перерахунок та повертає стягнуту плату за послугу «Подача й забирання вагонів та контейнерів для навантаження або вивантаження на малодіяльні вантажні станції, для виконання комерційних операцій, а також роботи, пов’язані з прийманням, видачею, навантаженням і вивантаженням», яка була нарахована за період з початку минулого кварталу до дня вилучення станції з Довідника станцій з незначним обсягом роботи, відобразивши на особовому рахунку відповідного платника за перевезеннями Замовника. У разі повторного включення станції до Довідника станцій з незначним обсягом роботи такий перерахунок не здійснюється.

Поняття «Малодіяльна вантажна станція» Перевізник не надає.

Згідно з новим договором про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом, АТ «Укрзалізниця» вводить новий порядок нарахування плати за користування власними вагонами перевізника: під час виконання вантажних операцій на місцях незагального користування; затримках на станціях в очікуванні подавання під вантажні або інші операції з причин, які залежать від Замовника; затриманих під час перевезення з інших причин, що не залежать від Перевізника.

Новий порядок нарахування плати за користування на прикладі піввагонів (погодинно):

нормативка-compressed

Плата за користування власним піввагоном перевізника протягом 1-ї доби збільшиться в середньому на 1082 % для повагонних відправок, та на 786 % для маршрутних відправок.

Новий порядок нарахування плати за користування на прикладі піввагонів (поденно):

нормативка2-compressed

Згідно з орендною ставкою на піввагони приватних власників у березні (368 грн/добу без ПДВ), розрахована вартість користування таким вагоном під час вантажних операцій як на місцях загального користування, так і на під’їзній колії. З графіку вище видно, що ціна користування приватним піввагоном для відправника менша за ціну користування вагоном перевізника, яка почне нараховуватися з 1 квітня 2020 року.

Клієнтам надається право забороняти або надавати дозвіл на використання свого коду як платника третім особам без обмеження їхнього кола або з визначенням їхнього переліку.

У разі надання дозволу на використання коду Замовника як платника третім особам без обмеження їхнього кола, відповідальність за використання третіми особами коду платника несе сам Замовник. У такому разі Замовник зобов’язаний розраховуватися з Перевізником за здійснене перевезення із зазначенням його коду платника, а спірні питання самостійно вирішувати без участі Перевізника.

Надання дозволу на використання коду Замовника (із встановленням додаткових обмежень) здійснюється за окремою заявою про надання дозволу на використання коду платника з накладенням КЕП Замовника через власну інформаційну систему Перевізника.

У разі надання дозволу на використання коду Замовника як платника обмеженому колу третіх осіб, Замовник сплачує за використання системи контролю за використанням кодів платників плату, визначену Договором.

Плата стягується щомісячно за накопичувальною карткою ФДУ-92 по станції приписки Замовника.

Відповідно до п. 3.2.3., Замовник зобов’язаний сплачувати за перевезення спеціальних вантажів у власному вагоні Перевізника, плата складається з:

 • плати за перевезення навантаженого власного вагона Перевізника (провізної плати), яка визначається за тарифом, визначеним у Збірнику тарифів;
 • компенсації витрат на перевезення у порожньому стані власного вагона Перевізника, яка визначається за тарифною схемою 14 Збірника тарифів за тарифну відстань перевезення вантажу, скориговану на коефіцієнт порожнього пробігу, зазначеного в додатку 1-2 до Договору. У разі оформлення відправки вантажу на експорт сплачуються додаткові збори, передбачені п. 5, 7 розд. ІІІ Збірника тарифів, окремо для завантаженого та порожнього вагонів;
 • плати за використання власного вагона Перевізника в процесі надання послуг з перевезення вантажів (у вантажному та порожньому рейсах) за нормативний термін доставки.

За послугу з накопичення вагонів Замовник сплачує:

 • плату за вільним тарифом «Організація перевезень і накопичення власного рухомого складу» відповідно до Додатку 1-1 до Договору;
 • за затримку вагонів Замовника: платежі пов’язані із затримкою вантажу на шляху прямування з вини Замовника згідно зі Збірником тарифів та Правилами перевезення вантажів;
 • за затримку власних вагонів Перевізника: платежі пов’язані із затримкою вантажу на шляху прямування з вини Замовника згідно зі Збірником тарифів та Правилами перевезення вантажів та п. 3.4. Договору. 

Плата за маневрову роботу під час надання послуг з накопичення Замовнику не нараховується.

Тобто АТ «Укрзалізниця» формалізувала стягнення плати за користвуання та зберігання вагона під накопиченням.

Строк позовної давності за вимогами Перевізника до Замовників, що випливають з правовідносин Сторін за Договором, становить один рік.

У разі задоволення грошових вимог (претензій) Замовника, Перевізник має право відобразити відповідні грошові суми на особовому рахунку Замовника як попередню оплату. 

Належним способом захисту в судовому порядку прав та інтересів Замовника щодо відображення Перевізником в особовому рахунку використання Замовником коштів (провізних платежів, неустойки, відшкодування збитків тощо), є відновлення становища, яке існувало до їхнього порушення – внесення відповідних змін до особового рахунку Замовника про зарахування коштів на нього.

Електронний документообіг між Перевізником та Замовником передбачає оформлення документів з накладанням КЕП (із застосуванням спеціалізованого інтерфейсу користувача), якщо їхнє оформлення в електронній формі реалізовано в інформаційних системах Перевізника та нормативно-правовими актами не встановлено обов’язковість паперового оформлення, а саме:

 1. замовлення на перевезення вантажів форми ГУ-12;
 2. накладна та супроводжувальні документи при перевезенні у внутрішньому сполученні;
 3. накладна СМГС при перевезенні порожніх вагонів між Україною та Російською Федерацією;
 4. податкова накладна;
 5. розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної;
 6. комерційний акт форми ГУ-22;
 7. акт загальної форми ГУ-23;
 8. акт про затримку вагонів форми ГУ-23а;
 9. пам’ятка про видачу/приймання вагонів форми ГУ-45;
 10. відомість плати за користування вагонами форми ГУ-46;
 11. відомість плати за подавання/забирання вагонів та маневрову роботу форми ГУ-46а;
 12. повідомлення про закінчення вантажних операцій з вагонами;
 13. накопичувальна картка зборів за роботи (послуги) та штрафів форми ФДУ-92;
 14. відомість плати за користування контейнерами форми ГУ-46к;
 15. пам’ятка про видачу/приймання контейнерів;
 16. повідомлення про прибуття вантажу, що прибув на адресу замовника на станції призначення тощо;
 17. повідомлення про час подавання вагонів під навантаження;
 18. заява про переадресування вантажу;
 19. облікова картка;
 20. зведена відомість;
 21. щодобові інформаційні повідомлення;
 22. виписка з особового рахунку;
 23. акти наданих послуг та акти звіряння взаєморозрахунків;
 24. претензії, вимоги та відповіді на них.

Пропозиції Замовників до Договору направляються Перевізнику на адресу філії «Центр транспортної логістики» АТ «Укрзалізниця»: 03038, Україна, м. Київ, вул. Федорова, б. 32.

Пропозиції Замовників до Договору враховуються при внесенні Перевізником змін до його умов одночасно для всіх Замовників відповідно до ст. 179 Господарського кодексу України, ст. ст. 633 та  915 Цивільного кодексу України.

Незгода Замовника з відхиленням Перевізником його пропозицій до Договору може бути підставою для розгляду судом вимог Замовника про внесення змін у Договір у порядку ч. 2 ст. 651 Цивільного кодексу України, що можуть бути заявлені не пізніше ніж 30 днів від дня фактичного відхилення Перевізником пропозицій Замовника.

   Внесенню змін до Договору передує їхнє попереднє опублікування для надання можливості Замовникам подати пропозиції Перевізнику. Зміна ставок, коефіцієнтів та інших розрахункових величин не потребує попереднього оприлюднення проєкту таких змін у разі, якщо раніше Перевізником було оприлюднено порядок визначення таких ставок, коефіцієнтів та інших розрахункових величин.

Пропозиції Замовників до Договору направляються Перевізнику на адресу філії «Центр транспортної логістики» АТ «Укрзалізниця»: 03038, Україна, м. Київ, вул. Федорова, б. 32.

Пропозиції Замовників до Договору враховуються при внесенні Перевізником змін до його умов одночасно для всіх Замовників відповідно до ст. 179 Господарського кодексу України, ст. ст. 633 та 915 Цивільного кодексу України.

Незгода Замовника з відхиленням Перевізником його пропозицій до Договору може бути підставою для розгляду судом вимог Замовника про внесення змін в Договір в порядку ч. 2 ст. 651 Цивільного кодексу України, що можуть бути заявлені не пізніше 30 днів від дня фактичного відхилення Перевізником пропозицій Замовника.