Думка

Костянтин Гапій: FIATA має запровадити санкції проти російських експедиторів

(English version under the main text)

Костянтин Гапій, регіональний переможець YIFFYA FIATA 2016 року в Європі з України, аналітик Rail.insider

24 лютого Росія розпочала війну проти України, не маючи на це жодних причин. Уже понад 7 днів Росія вбиває дітей, жінок та інших мирних жителів у моїй країні. Ракетними ударами руйнуються житлові будинки, лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки, мости та інша соціальна, транспортна та логістична інфраструктура України. Від рук росіян загинуло вже понад 2000 мирних жителів.

Весь цивілізований світ бачить та засуджує ці злочини. Багато компаній та асоціації вже ввели санкції щодо Росії. Тотальні санкції та ізоляція Росії від цивілізованого суспільства можуть допомогти покласти край війні проти моєї країни та врятувати життя багатьох людей.

Прошу FIATA приєднатися до всього світу, підтримати український народ та запровадити всі можливі санкції щодо російських експедиторів та відповідних асоціацій у цій країні. Наслідки від необґрунтованої військової агресії та військових злочинів повинні торкнутися життя кожного громадянина Росії та всього бізнесу цієї країни.

Лист такого змісту я відправив генеральному директору FIATA Штефану Граберу.

Вірю, що ініціативи FIATA та партнерів будуть максимально жорсткими.

 

Kostiantyn Hapii: FIATA should impose sanctions on Russian freight forwarders

Kostiantyn Hapii, regional winner of YIFFYA FIATA 2016 in Europe from Ukraine, Rail.insider analyst

On February 24 Russia launched a war against Ukraine for no apparent reason. Russia has been killing children, women, and other civilians in my country for more than 7 days. Missile strikes destroy residential buildings, hospitals, maternity hospitals, schools, kindergartens, bridges, and other social, transport and logistics infrastructure of Ukraine. More than 2,000 civilians have died at the hands of the Russians.
The whole civilized world sees and condemns these crimes. Many companies and associations have already imposed sanctions on Russia. Total sanctions and Russia’s isolation from civilized society can help end the war against my country and save the lives of many people.
I ask FIATA to join the world, support the Ukrainian people and impose all possible sanctions on Russian freight forwarders and relevant associations in this country. The consequences of unjustified military aggression and war crimes must affect the lives of every citizen of Russia and all businesses in that country.
I sent a letter to FIATA CEO Dr. Stephane Graber.
I believe that the initiatives of FIATA and partners will be as tough as possible.