Статті, Back on Track, Новини

Всеволод Великодний: Back on Track. Перша частина пропозицій до “єдиного договору”

Автор статті:
Всеволод Великодний
Аналітик Rail.insider

У нормативно-правовій роботі Укрзалізниці правовідносини, що приховуються під формулюванням “інші документи” стосуються чи не всього ринку вантажоперевезень у цілому. Серед наслідків: заплутані відносини й відповідальність між клієнтами Перевізника та показова нездатність до спільної позиції між галузями економіки, об’єднавчим чинником яких має виступати державний Перевізник. Така ситуація існує давно й змінити її досить важко. Однак, аби запустити цей процес, варто називати речі своїми іменами. У межах спільного проєкту Rail.insider та BRDO – “Back on Track” аналітик Rail.insider Всеволод Великодний дасть ключові визначення, які варто врахувати в новому договорі на перевезення перед тим, як пропонувати документ клієнтам.

Розглянемо пропозиції АТ «Укрзалізниця», представлені в новому «єдиному договорі», що набуває чинності з 1 липня 2020 року. Зокрема, проаналізуємо конкретні норми, указані в договорі. У цій публікації розглянемо преамбулу та розділ «Загальні умови договору». За формального підходу, АТ «Укрзалізниця» пропонує договір на надання послуг.

Відповідно до Цивільного кодексу України, сторонами Договору на надання послуг є «Виконавець» та «Замовник», а, зважаючи на зміст, АТ «Укрзалізниця» надає низку додаткових послуг (організація перевезень, ремонтів, відстою вагонів тощо). Проте в предметі договору чомусь відсутнє визначення, що є кінцевим результатом здійснення таких послуг. Перевізник ставить собі за мету не доставити вантаж у місце призначення, а здійснити саме перевезення.

Водночас АТ «Укрзалізниця» позиціонує себе як «Перевізник», чим суттєво обмежує рамки власної відповідальності обов’язком доставити довірений їй вантаж вантажовідправником до пункту призначення. Хоча фактичну функцію договору на перевезення виконує залізнична накладна.
З іншого боку, поняття «Замовник» розмивається на чотирьох суб’єктів. Отже, протягом одного перевезення в залізниці можуть одночасно виникнути різного роду правовідносини з усіма цими суб’єктами. При цьому не враховано, що замовником послуги з АТ «Укрзалізниця» може бути «оператор» та/або «власник вагону».

Договір взагалі не враховує права та обмеження відповідальності експедитора, як одного з учасників перевізного процесу.
Насамперед неврегульованість статусу «Платника» призводить до того, що кошти можуть бути списані з експедитора за дії\бездіяльність, вчинені вантажовідправником або вантажоодержувачем. Обмеженість у правах експедитора не дає нормативних та договірних підстав надавати платнику документальні та фактичні підтвердження списання коштів, що зі свого боку ускладнює документальне підтвердження експедитором понесених витрат.

Тож слід вважати за необхідне розширення прав експедитора, як одного із учасників перевізного процесу. Зокрема, наділити його правом надання замовлень на перевезення вантажів відповідно до заявлених планів.

Наприклад, у яких статусах можуть будуватися відносини між «Замовником» та «Виконавцем» протягом одного перевезення (табл 1.).

З огляду на те, що договором встановлюється коло відносин, яке значно ширше від нормативних, то доцільним та необхідним було б:

 • дати визначення поняттям «платник», «вантажовласник», «оператор рухомого складу», «вантажовідправник», «вантажоодержувач», «експедитор»;
 • виокремити права, обов’язки та відповідальність платника, вантажовласника, вантажовідправника, вантажоодержувача, оператора рухомого складу.

Також в умовах конкуренції за ринок вантажоперевезень, слід вказати на необхідність прояву гнучкості АТ «Укрзалізниця» в питаннях маршрутних відправок. Зокрема, запропонувати клієнтам не лише прямі маршрутні відправки, а й термінове включення послуги маршрутних відправок з розпиленням (за умови скорочення кількості переробок маршруту на попутних технічних станціях).

Варто зазначити, що така можливість передбачена нормативно-правовими актами (наказ МІУ №334 від 28.05.2002). Проте Перевізник не проявляє реальних клієнтоорієнтованих ініціатив з поліпшення логістики, які дозволять:

 • зменшити власні витрати;
 • конкурувати з приватним парком;
 • почати впроваджувати адекватні заходи щодо нормалізації процесів власної логістики;
 • створити додатковий привід показати індивідуальну унікальність і важливість кожного конкретного вантажовідправника/вантажоодержувача.

Пропозиції до “єдиного договору” від Back on Track

Преамбулу договору викласти в такій редакції:
«Виконавець – акціонерне товариство «Українська залізниця» та Замовник (далі – Сторона або разом – Сторони), уклали цей Договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом (далі – Договір) про таке:…»

Пункт 1.1. викласти у такій редакції:
«1.1. У порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Перевізник зобов’язується організувати, здійснити доставку довіреного Вантажовідправником вантажу та передати його Вантажоодержувачу.
Предметом послуги є перевезення вантажів, надання вантажного вагона для перевезення, інших послуг, пов’язаних з організацією перевезення вантажів у внутрішньому та міжнародному сполученнях (експорт, імпорт) у власних вагонах Перевізника, вагонах залізниць інших держав та/або вагонах Замовника, пов’язаних з цим супутніх послуг (далі – послуги) і проведення розрахунків за ці послуги.
У розумінні Договору користування вагоном не є орендою майна, а плата за користування власним вагоном Перевізника не є орендною платою.

Пункт 1.3. Договору доповнити:

 • Платник – учасник перевізного процесу, зазначена в документі на перевезення вантажу (накладній) особа, яка має власний код платника, та має зобов’язання здійснення розрахунків за перевезення та сплати пов’язаних з ними послуг за себе або за третіх осіб згідно з договором/дорученням;
 • Вантажовласники – особи (вантажовідправники, вантажоодержувачі, власники під’їзних колій, порти, організації, установи, виробничі та торгові компанії), що в процесі своєї господарської діяльності замовляють послуги з перевезення та пов’язані з ними послуги;
  Вантажовідправник – замовник послуги, зазначений у документі на перевезення вантажу (накладній), який довіряє вантаж залізниці для його перевезення;
 • Вантажоодержувач – замовник послуги, зазначений у документі на перевезення вантажу (накладній), який за дорученням вантажовідправника отримує вантаж;
 • Експедитор – учасник перевезення, який за дорученням вантажовідправника/вантажоодержувача та його коштом організовує здійснення перевезення (у тому числі подає Заявки) Виконавцем  відповідно до ст.8 Закону України про транспортно-експедиторську діяльність.
 • Оператор залізничного рухомого складу, контейнерів – суб’єкт господарювання, який надає залізничний рухомий склад у користування вантажовідправників, вантажоодержувачів та експедиторів на договірних умовах;
 • Пряма маршрутна відправка – партія вантажу за однією накладною, яка відповідає ваговій нормі та/або кількості вагонів у поїзді, що встановлена Перевізником;
 • Маршрутна відправка з розпиленням – партія вантажу, завантаженого на різні станції призначення або розподільчі пункти, які розташовані на одному напрямку перевезення, оформлена кількома перевізними документами;
 • Маршрутний поїзд – вантажний поїзд, одночасно пред’явлений до перевезення Замовником, який відповідає встановленій Перевізником масі та/або довжині та прямує без переробки на один розподільчий пункт/станцію призначення/вихідну станцію. Маршрутний поїзд може бути оформлений одним або кількома перевізними документами.

У пункті 1.4. договору пропонуємо навести вичерпний перелік та відмовитися від формулювання «іншими документами».

Раніше повідомлялося про недосконалий підхід у вивченні історії нормативно-правової роботи Укрзалізницею у статті Всеволода Великодного “Не договором єдиним”.

У межах спільного проєкту Rail.insider та BRDO – “Back on Track” ми продовжуємо роз’яснювати суть та потребу деяких нормативних документів, рішень і практик. У наступному матеріалі предметно проаналізуємо права та обов’язки сторін у новому договорі з організації перевезень.

Читайте також